17 marca 2005 roku.
Drugie spotkanie Zespołu ds. Konserwacji Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu.
 
 
W dniu 17 marca odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Konserwacji Bazyliki Katedralnej
w Sandomierzu. Spotkaniu przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp. Marian Zimałek.
Gościem zaproszonym była p. Maria Anna Fishinger z Krakowa, przedstawiając po wstępnych badaniach program zadań projektowych, przewidywany czas ich realizacji i przybliżony kosztorys tzn. ok. 300tys. brutto. W skład weszłyby analizy projektowe, statyczne, geofizyczne podłoża, dokumentacja uszkodzeń konstrukcji, ekspertyza stanu więźby. Ustalono wstępnie etap prac: wykonanie ekspertyz, renowacja ogrzewania i odwodnienia. Dalsza kolejność prac będzie ustalona na następnym spotkaniu Zespołu po zapoznaniu się z ekspertyzami.
Pozostaje pytanie o finansowanie tych prac. Jakie środki, programy można uruchomić, aby projekty ratowania zabytku, tak doniosłego w kulturze nie tylko regionu lecz całego narodu?
Czy Kazimierzowska fundacja będzie miała odzyskany swój blask? Czy freski Jagiellońskie doczekają się szybkiego zabezpieczenia i konserwacji, podobnie jak stało się to w Krakowie, Lublinie a nawet Wiślicy. Katedra kryje wiele tajemnic z zakresu histori sztuki, ale też relikwie patrona Miasta Błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego proces kanonizacji jest
w przygotowaniu jak również Sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego i w tym przypadku trwa przygotowywanie procesu beatyfikacyjnego. Ich doczesne szczątki godne są wyeksponowania
i umożliwienia ich kultu, co jest pragnieniem ks. bpa Andrzeja Dzięgi Biskupa Sandomierskiego.