dziś jest

 
 
luty 2008 r.
 
chcesz więcej informacji
wskaż wybran
y miesiąc
 
 
 
 
 
 

List otwarty

22.02.2008 r.

 
  Szanowny Panie Burmistrzu

Brak mieszkania jest problemem wielu rodzin
w Sandomierzu. Nie każdego stać na zakup działki,
a tym bardziej wybudowanie własnego domu.
Z tego też względu podjęcie każdej inicjatywy, która pozwoli choćby na częściowe rozwiązanie problemu mieszkaniowego nawet kilkudziesięciu rodzinom jest bardzo cenna.
     
Rozumiem, iż powstanie Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego właśnie to ma na uwadze.
 
Zastosowanie przy budowie nowych technologii i wyposażenie bloków w kolektory słoneczne jak również systemy opomiarowania to nie tylko podjęcie próby zmniejszenia kosztów eksploatacji.
Jest to także wyraźna sugestia, że budowane mieszkania będą o podwyższonym standardzie.
W podawanych informacjach wyraźnie podkreślany jest fakt, iż oddawane lokale będą gotowe do natychmiastowego zamieszkania. To oznacza, że każdy kto zdecyduje się skorzystać z tej oferty, wprowadzi się do całkowicie wykończonego i wyposażonego w urządzenia mieszkania. Brzmi to dosyć zachęcająco i zapewne znajdą się rodziny, które będą chciały skorzystać z takiej możliwości.
 
Na stronie internetowej miasta (www.sandomierz.pl) zamieszczona jest koncepcja pierwszego bloku. Po dość szczegółowym zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami muszę niestety
Pana Burmistrza nieco zaniepokoić.
Opracowanie projektu realizacyjnego według przedstawionej koncepcji ma wielki szanse zakończyć się niepowodzeniem dla całego przedsięwzięcia.
 
Zbyt wiele mieszkań posiada bardzo poważne błędy i braki w rozwiązaniach funkcjonalnych.
Zrozumiałe są dążenia do obniżenia kosztów, ale czy rezygnując z podpiwniczenia (klasycznych piwnic) i wprowadzając tzw. pomieszczenia gospodarcze o symbolicznej wręcz, nie odbywa się kosztem przynajmniej 20 mieszkań wpływając bardzo niekorzystnie na ich układ funkcjonalny?
Taki wariant realizacyjny, kiedy mieszkania budowane są „pod klucz”, zaś najemca nie ma żadnego wpływu na zastosowane materiały, na ich jakość, kolorystykę (np. terrakota), na rozmieszczenie odbiorników i urządzeń (kuchenka, wanna, pralka) powinien być przygotowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalność. Niestety w tym przypadku tak nie jest.
 
Wiele osób nie posiada wyobraźni przestrzennej i nie potrafi racjonalnie ocenić możliwości bądź ograniczeń oglądając płaski rysunek w skali. Dla tej grupy ludzi przedstawiona koncepcja przekłamuje bądź całkowicie zaciemnia obiektywną ocenę mieszkania, które jest w obszarze ich zainteresowań. Dla tych osób podejmowanie w taki sposób decyzji jest zbyt ryzykowne.
 
W każdym mieszkaniu zarówno kuchnia jak i łazienka są pomieszczeniami bardzo istotnymi.
Od ich walorów użytkowych zależy, czy ludziom będzie mieszkało się wygodnie, czy wręcz przeciwnie. W prezentowanej koncepcji w większości mieszkań, kuchnia i łazienka nie bardzo nadają się do normalnego użytkowania.
 
Pozwalam sobie wskazać te problemy i zwrócić na nie uwagę Pana Burmistrza zanim TBS wystąpi o pozwolenie na budowę. Do tego momentu jest czas na dokonanie korekt i wyeliminowanie większości mankamentów. Myślę, że warto bardzo poważnie przeanalizować, czy jednak nie podpiwniczyć budynku, bowiem pomieszczenia gospodarcze zaproponowane w koncepcji tak naprawdę są całkowicie bezużyteczne dla lokatorów.
 
W części mieszań można znacznie poprawić ich walory użytkowe poprzez umiejętne i logiczne rozmieszczenie odbiorników, urządzeń, a w niektórych przypadkach także stolarki wewnętrznej
i otworów zewnętrznych. Niestety kilka mieszkań należało by całkowicie przeprojektować.
 
Mam nadzieję, że te uwagi pozwolą wielu potencjalnym lokatorom podjąć decyzję wyboru funkcjonalnego mieszkania, zaś TBS uniknie budowy lokali substandardowych.
 

Z wyrazami szacunku

22 lutego 2008

Jerzy Cebula

 
 

kilka konkretów:

 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
 
Nie ma pojęcia mieszkań „nieustawnych” są tylko źle zaprojektowane.
 
 

 

   

Sandomierz Bez Barier informator urzędy i instytucje FotoGaleria kultura i sztuka edukacja zdrowie katalog  www

Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów dotyczących Sandomierza prosimy o kontakt.
    o serwisie pomoc  

STRONA GŁÓWNA

• stronę optymalizowano dla IE 5.0+ • zalecana rozdzielczość 1280x1024 •

napisz do nas

www.sandomierz.org

webmaster webmaster

copyright © sandomierz.net  Wszelkie prawa zastrzeżone

serwis istnieje od 20 kwietnia 2003r. i nie jest stroną oficjalną miasta