dziś jest

 
 
marzec 2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plac 3-maja

08.03.2008 r.

 
  Na początku lat 90-tych Plac 3-maja w Sandomierzu zamienił się w miejsce handlu. Niejednokrotnie czyniono próby rozwiązać tego problemu lecz zawsze bez rezultatu. Problem placu coraz częściej powraca jak przysłowiowy bumerang i należy go jak najszybciej rozwiązać.Pisaliśmy o tym we wrześniu 2007r.(czytaj)
     
Jest możliwe rozwiązanie tego problemu pod względem przestrzennym jak i czysto estetycznym. Najistotniejsze jednak jest to, aby przede wszystkim były spełnione oczekiwania, potrzeby i interesy lokalnej społeczności.
 
W ubiegłym roku władze Sandomierza zapowiadały ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie placu wraz z jego zabudową. Z konkursu zrezygnowano. W „Echu Dnia” z 5 marca br. dowiadujemy się że: „Nad koncepcją pracuje już jedna z warszawskich firm. - Gotowy plan zostanie przedstawiony radnym. Rada Miasta podejmie decyzję dotyczącą realizacji. Radni będą mogli zgłosić swoje uwagi - mówi Jerzy Borowski, burmistrz Sandomierza”.
 
Teren zostanie sprzedany prywatnemu inwestorowi, pod warunkiem wybudowania obiektu,
w którym będzie wydzielona powierzchnia handlowa do wydzierżawienia przez kupców, którzy dziś handlują na placu. Drugi warunek to wybudowanie podziemnego parkingu.
 
Dlaczego tylko radni będą mieli prawo zgłaszać swoje uwagi?
 
Co powstanie?
 
Wątpliwość budzi to, czy znajdzie się taki inwestor, który w drodze przetargu kupi plac z gotową dokumentacją, według której będzie musiał realizować narzuconą inwestycję. To oczywiste,
że aby zaprojektować jakikolwiek obiekt muszą być określone założenia. Nie bez znaczenia jest sprecyzowanie: funkcji, powierzchni użytkowej, możliwości jej łączenia czy podziału, pomieszczeń technicznych, zaplecza socjalnego, magazynów, pomieszczeń sanitarnych, komunikacji itd.
Jaki obiekt zostanie więc zaprojektowany, kiedy nie ma określonego ani inwestora, ani użytkowników?
 
Jest jeszcze jeden problem.
Od 18 września 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127 z dnia 17 Lipca 2007 r. poz. 880), która wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zgodnie z ustawą przez wielkopowierzchniowy obiekt handlowy rozumie się obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa.
 
O takie zezwolenie do burmistrza występuje właściciel zamierzający utworzyć taki obiekt.
A jeśli nie ma jeszcze właściciela, który ma zamiar utworzyć tego typu obiekt?
 
Zezwolenie takie wydaje organ (burmistrz) w przypadku zgodności lokalizacji obiektu
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (wydaną do dnia 17 września 2007 r.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wyrażonej przez właściwą radę gminy. W przypadku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zezwolenie takie wydaje organ zezwalający po spełnieniu określonych przesłanek w przypadku braku sprzeczności lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego sejmiku województwa.
 
Obowiązującą od września ustawę o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH) zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Dziś ustawa o WOH jednak obowiązuje i na zmianę przez sejm trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy.
 
 
Na ile jest to realne?
 
Kolejnym elementem jest budowa podziemnego parkingu. Sama lokalizacja w tym miejscu jest bardzo uciążliwa i spowoduje drastyczne utrudnienia komunikacyjne dla kilkuset mieszkańców osiedla, którzy do swoich bloków dojeżdżają dziś wąskimi i ciasnymi uliczkami. Jednokierunkową
od strony ul. Słowackiego i ślepą uliczką Porucznika Tadeusza Króla. W niektórych sytuacjach może nawet dojść do całkowitego sparaliżowania ruchu.
Jeśli powstanie podziemny parking na placu to będzie służył przede wszystkim klientom galerii handlowej. Ta lokalizacja nie rozwiąże barku parkingów przy stadionie. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby ktokolwiek mógł zmusić właściciela obiektu do tego, żeby na czas imprez sportowych zakazał swoim klientom wjazdu.
 
Jednopoziomowy parking podziemny na 300 samochodów z bezpiecznymi i bezkolizyjnymi dojazdami zajmie co najmniej powierzchnię o wymiarach 100x80m. Samo pole do gry, boiska na realizowanym stadionie, ma wymiary 105x68m. Porównanie nie jest tu przypadkowe.
 
Inny punkt widzenia
 
Nie tylko ze względów realizacyjnych, ale także funkcjonalnych i komunikacyjnych najlepsza lokalizacja parkingu nasuwa się sama – pod płytą boiska. Szkoda, że projektanci nie zaproponowali takiego rozwiązania. Przyjeżdżający kibice mieli by bezpieczne i bardzo proste dojście na północne i południowe trybuny. Ze względu na ukształtowanie terenu wjazd i wyjazd nie stwarzał by większych problemów, a zabezpieczenie obiektu i jego otoczenia w czasie większych imprez także było by dużo łatwiejsze.
Poza imprezami ze strzeżonego parkingu korzystali by mieszkańcy osiedla, zaś klub miałby dodatkowy zysk z opłat abonamentowych.
 
Trochę niespójne
 
Trzy miesiące temu 10 października 2007 r. na XIV sesji Rada Miasta uchwaliła „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich”. W mieście zostało wyznaczonych 9 obszarów, które mają być objęte programem rewitalizacji. Plac 3-maja jest zawarty w obszarze oznaczonym literą „C”.
 
4.1.1 Planowane działania na obszarach rewitalizowanych w aspekcie przestrzennym
W toku konsultacji społecznych, przeprowadzonych w trakcie przygotowania Programu(?), wyodrębniono zestaw projektów wpisujących się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sandomierza.
Inwestor: Urząd Miejski w Sandomierzu
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja Placu 3 maja
Opis przedsięwzięcia:
Kwalifikacja terenu jako pasaż handlowo-usługowy
Likwidacja tzw. „tymczasowego targowiska” w trybie uchwały Rady Miasta
Likwidacja istniejących bud blaszanych poprzez ich usunięcie na koszt właścicieli
Wykonanie projektu pasażu handlowo-usługowego przewidującego: wybudowanie jednego dużego obiektu lub kilku ciągów pawilonów dla celów prowadzenia handlu i usług (wyposażonych w oświetlenie, kanalizację i dopływ wody bieżącej, przebudowę oświetlenia placu w celu ułatwienia konserwacji tego oświetlenia, a w szczególności poprawy dostępności punktów oświetleniowych dla ekip remontowych i konserwacyjnych, wybudowanie szaletu publicznego dla użytkowników pasażu, wybudowanie ogrodzenia pasażu, wybudowanie ciągu zadaszonych straganów trwałych dla przeniesienia w to miejsce „Zieleniaka” oraz wykonanie remontu nawierzchni placu i jego odwodnienia)
Udostępnienie wybudowanych pawilonów przedsiębiorcom na zasadach komercyjnych
 
Pierwszy w Sandomierzu
 
Sam Plac 3-maja jako taki nie może być przedmiotem rewitalizacji, lecz jako część obszaru „C”
z powodzeniem. Może warto podjąć wysiłek opracowania po raz pierwszy w Sandomierzu projektu rewitalizacji, w którym prócz rozwiązania wielu problemów społecznych i przestrzennych można będzie wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla tego obszaru miasta, w przede wszystkim dla mieszkańców. Być może w miejsce przewidzianego do rozbiórki przedszkola, uda się zlokalizować dom kultury, którego brak sandomierzanie bardzo odczuwają.
 
 
Artykuł nie jest krytyką - przedstawia jedynie inny punkt widzenia problemu.

JC

 

Komentarze:

 
 

  dodaj swój komentarz

 
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Sandomierski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
 

 

   

Sandomierz Bez Barier informator urzędy i instytucje FotoGaleria kultura i sztuka edukacja zdrowie katalog  www

Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów dotyczących Sandomierza prosimy o kontakt.
    o serwisie pomoc  

STRONA GŁÓWNA

• stronę optymalizowano dla IE 5.0+ • zalecana rozdzielczość 1280x1024 •

napisz do nas

www.sandomierz.org

webmaster webmaster

copyright © sandomierz.net  Wszelkie prawa zastrzeżone

serwis istnieje od 20 kwietnia 2003r. i nie jest stroną oficjalną miasta