W roku 2018 obchodzić będziemy 200-lecie powstania Diecezji Sandomierskiej, którą utworzył papież Pius VII bullą "Ex imposita nobis" 30 czerwca 1818 r. Wtedy to Kolegiata Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu podniesiona została do godności katedry, zaś kapituła kolegiacka została przekształcona w katedralną.

Z okazji zbliżającej się rocznicy Jego Ekscelencja Andrzej Dzięga Biskup Sandomierski podjął starania, aby do czasu Jubileuszu przywrócić Katedrze - Matce Kościołów Diecezji Sandomierskiej właściwy jej blask.

więcej

 

Na naszych stronach znajdziecie zawsze aktualne informacje na temat konserwacji katedry.